KRING NOORD

Secr:. Saskia Muller, Stelmakerij 2, 9932 GL Delfzijl. 0596-629901

 

 

 

WINTERCOMPETITIE 2013/2014

 

Enkele opmerkingen, regels met uitleg, zie hieronder.

 

     Onbeperkt met invallers spelen

     We spelen het hele uur

     Inschrijfgeld 50

     Per bank betalen!

     bankrekening 60.66.36.412

     t.n.v. Kring Noord te Delfzijl

     Geef je e-mailadres door.

     Uitslagen op de website zijn bepalend

     Het games-saldo bepaald de stand

     In Sportcentrum Imperial, Skagerak, Delfzijl

 

 

 

 

Lees het reglement goed door!!

 

 


REGELS WINTERCOMPETITIE KRING NOORD 2013-2014

 

1. Telling

Dit jaar spelen we het hele uur vol. Er wordt gewoon doorgeteld tot het tijd is. Als het tijd is gaat er een bel. Onafgemaakte games tellen niet mee.

De puntentelling is als volgt:

-bij winst :2 punten

-bij een gelijk spel :1 punt

-bij verlies :0 punten

 

2. Uitslagen.

In de hal hangt steeds het wedstrijdschema van de betreffende dag. Het koppel dat gewonnen heeft, moet de uitslag zelf invullen op deze lijst.

Als er aan het einde van het seizoen geen stand bekend is, dan hebben beide partijen 0 punten.

 

3. Inspeeltijd.

Het is verplicht in te spelen. De tijdsduur wordt in onderling overleg bepaald met een maximum van 10 minuten.

Het spreekt vanzelf dat iedereen op de geplande tijd op de baan aanwezig is. Wie na de inspeeltijd (na 10 min.)nog niet op de baan is, heeft de partij verloren. Tenzij in onderling overleg iets anders wordt afgesproken.

De bel in de hal bepaald altijd de eindtijd van de partij.

 

4. Vaste partner.

Iedereen speelt in principe met een vaste partner. Men kan een onbeperkt aantal keren met een andere partner spelen. Het is zelfs toegestaan dat beide spelers zich laten vervangen. Eis hierbij is dat het gaat om een gelijkwaardige speler(s). Mocht hierover onenigheid ontstaan, dan beslist de wedstrijdleiding. Bij twijfel vooraf is het dus handig om de wedstrijdleiding om toestemming te vragen.

 

5. Als u verhinderd bent en u wilt de partij verzetten.

Kijk op www.kringnoord.nl waar er een plek vrij is. Bespreek deze met uw tegenstander. Stuur na overeenstemming een mail naar sasnol@home.nl met daarin datum, tijd en nummers van de originele planning en dezelfde gegevens van de nieuwe planning.

Doe dit ruim van te voren, zodat een ander die tijd nog kan gebruiken.

De nieuwe planning staat pas vast wanneer u een reactie heeft ontvangen van de wedstrijdleiding

 

 

6. Ballen.

De wedstrijdballen worden beschikbaar gesteld door Kring Noord. Na afloop van de partij dienen de ballen bij het net gelegd te worden en na afloop van de wedstrijddag bij de wedstrijdleiding, of de bar, ingeleverd te worden.

Er zullen steeds 4 ballen op elke baan aanwezig moeten zijn.


 

7. Deelnemersbijdrage.

De deelnemersbijdrage is 50,-- per persoon, per categorie.

Alleen via de bank overmaken op rekening 60.66.36.412 t.n.v. Kring Noord Delfzijl, o.v.v. "uw naam en de rubriek(en)" waarin u speelt.

De overschrijving dient voor 1 nov. bij ons binnen te zijn. Na die datum wordt het bedrag met 5,-- verhoogd.

 

8.   Gang van zaken per categorie.

In alle poules wordt een halve competitie gespeeld.

In de poules van 11 is de stand in de poule ook de eindstand.

In de poules van 8 spelen de nummers 1,2,3 en 4 nog in een poule en hetzelfde geld voor de nummers 5,6,7 en 8. De uitslag hiervan bepaald de eindstand

In de poule van 6 of 7 wordt een hele competitie gespeeld.

Elke dubbel speelt 10 wedstrijden. Controleer dus in het wedstrijdschema of er ook 10 partijen instaan.

Van de laatste weken staan de tijden niet vast. Dit kan pas definitief worden wanneer bekend is welke dubbel welke plaats heeft bereikt. Schuiven is dan waarschijnlijk noodzakelijk doordat mensen in twee onderdelen spelen.

Bij een gelijk aantal punten bepaald het saldo van de games welke dubbel hoger op de ranglijst staat. Zie de stand op de website.

 

9.   Geschillen

We gaan ervan uit dat geschillen zoveel mogelijk onderling worden opgelost. Als het oordeel van de wedstrijdleiding wordt gevraagd geldt de beslissing ook als bindend.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

 

10.  Westrijdleiding.

We zullen dit jaar niet meer alle zaterdagen aanwezig zijn. De uitslagen moeten altijd worden ingevuld op het schema in de hal.

De wedstrijdleiding is in handen van:

A. Muller (0596-629901)

S. Muller (0596-629901)

 

REGELS TENNISHAL

Schoenen

Er ligt een dusdanige ondergrond dat er alleen met profielloze (gladde zool) schoenen gespeeld mag worden. Deze schoenen zijn in geval van nood te huur in de tennishal.